Allt det praktiska

Allmänna affärsvillkor - Transportvillkor - Passagerares rättigheter - Cookies

Allmänna affärsvillkor

Följande Allmänna affärsvillkor gäller för köp hos BORNHOLMSLINJEN A/S.

Aktuella Allmänna Affärsvillkor är gällande från 10. november 2021.

Allmänna affärsvillkor

Transportvillkor

Transport av passagerare, fordon och resgods på våra eller av oss chartrade färjor sker enligt BORNHOLMSLINJENs allmänna villkor, som finns på bornholmslinjen.se. Utöver detta gäller aktuella transportvillkor för vistelsen ombord på färjan.

Aktuella Transportvillkor är gällande från 18 december 2018.

Transportvillkor

Passagerares rättigheter

EU-förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid sjöresor och resor på inre vattenvägar trädde i kraft från den 18 december 2012.

Du kan läsa bestämmelserne genom att följa länken till höger på denna sida.