Allt det praktiska

Allmänna affärsvillkor - Transportvillkor - Passagerares rättigheter - Cookies

Allmänna affärsvillkor

Följande Allmänna affärsvillkor gäller för köp hos BORNHOLMSLINJEN A/S.

Aktuella Allmänna Affärsvillkor är gällande från 04. mars 2020.

Allmänna affärsvillkor

Transportvillkor

Transport av passagerare, fordon och resgods på våra eller av oss chartrade färjor sker enligt BORNHOLMSLINJENs allmänna villkor, som finns på bornholmslinjen.se. Utöver detta gäller aktuella transportvillkor för vistelsen ombord på färjan.

Aktuella Transportvillkor är gällande från 18 december 2018.

Transportvillkor

Passagerares rättigheter

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid sjöresor och resor på vattenvägar1

EU-förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid sjöresor och resor på inre vattenvägar trädde i kraft från den 18 december 2012.

Passagerares rättigheter

Cookies

På alla MOLSLINJEN.dk webbplatser, inklusive bland annat BORNHOLMSLINJEN.se, samlas information in om besök på webbplatsen. Det görs för att webbplatsen och dess funktioner ska kunna optimeras, för att skapa större användarvänlighet på webbplatsen i samband med bokning av biljetter och för målinriktad marknadsföring.

Personuppgifterna kan inte spåras till kunden som individ, utan endast till den dator som använts för att besöka webbplatsen. Insamling av personuppgifter sker med cookies på datorn. Mer information om cookies finns nedan. Genom att besöka BORNHOLMSLINJEN.se godkänns de riktlinjer som beskrivs här.

Aktuella Cookies är gällande från 8e januari 2018.

Cookie-politik