Få tillgång till de bästa erbjudandena

Anmäl dig till BORNHOLMSLINJENs nyhetstjänst

Anmäl dig till BORHOLMSLINJENs nyhetstjänst och få information direkt via e-post, SMS och Facebook om erbjudanden, roliga tävlingar, nyheter eller information rörande dina resor.

När du anmäler dig godkänner du samtidigt villkoren, och ger ditt samtycke till att vi får kontakta dig via e-post, SMS och Facebook. Vi tar väl hand om dina uppgifter och delar dem aldrig med andra.

BORNHOLMSLINJENs nyheter sänds en gång i månaden och du kan avbryta prenumerationen när som helst.

Kombardo!

Välkommen

Nyhetstjänst

Nyhetstjänst

Villkor för BORNHOLMSLINJENs nyhetstjänst

Vad kan du förvänta dig att få
När du anmäler dig till BORNHOLMSLINJENs nyhetsbrev och SMS-tjänst, godkänner du samtidigt att MOLSLINJEN, som äger och driver BORNHOLMSLINJEN, får använda din e-postadress och ditt mobilnummer till att delge dig information om våra rutter. Följande kan omfattas:

E-post:
När du uppger din e-postadress accepterar du att ta emot:
- Nyhetsbrev via e-post med nyheter, erbjudanden, kampanjer, tävlingar och andra meddelanden, till exempel möjligheter att få rabatter på annat håll med din biljett hos MOLSLINJEN.
- Service-mail, inklusive välkomstmail, påminnelse om att pendlaravtal upphör att gälla, samt e-postmeddelanden om produkter och ämnen som du har uppgett att du är intresserad av.
- Riktade meddelanden via Facebook, inklusive nyheter, erbjudanden och tävlingar.
- Dessutom skickas beteendestyrda meddelanden som oavslutade bokningar, produktinformation och andra riktade servicemeddelanden. Detta kommer löpande att fortsätta utvecklas med ytterligare service-mail, som du också ger ditt samtycke till.

Skulle det tillkomma andra relevanta produkter och samarbetspartners i framtiden, får vi använda detta samtycke för att informera dig och fråga dig om du vill uppdatera ditt samtycke eller dina uppgifter.

SMS:
När du uppger ditt mobilnummer accepterar du att ta emot:
- SMS med bra erbjudanden och kampanjer samt nyheter och tävlingar
- Servicemeddelanden som berör ditt samtycke och/eller din profil samt din mail- och köphistorik.
- Dessutom skickas beteendestyrda servicemeddelanden som produktinformation samt andra servicemeddelanden. Detta kommer löpande att fortsätta utvecklas med ytterligare SMS, som du också ger ditt samtycke till.
 
Dina uppgifter
I samband med din registrering lämnar du en rad uppgifter om dig och dina intressen. Vi använder aktivt dessa uppgifter för att delge dig relevant och riktad information. Nedan finns exempel på vad de olika uppgifterna används för (utöver namn och e-post/SMS):
Postnummer används för geografisk indelning av våra nyhetsbrev och SMS, samt sortering av meddelanden och erbjudanden som har sin relevans beroende på var du är bosatt.
Syftet med resan används för att skicka information om produkter och erbjudanden samt för att sammanställa erbjudanden ombord på färjorna, som bäst motsvarar behoven på den aktuella typen av resa.
Namn används för att öka kvaliteten i vår korrespondens med dig.
Inköps- och resehistorik används till att skicka information om att din biljett snart kan upphöra att gälla, om ditt pendlaravtal, om andra produkter som kan vara intressanta för dig, samt för att ge möjlighet till återköp av tidigare inköpta produkter och relaterade produkter utifrån tidigare inköp.
Vi använder cookies baserat på besökarens beteende, för att ge personliga rekommendationer och servicemeddelanden.

Avregistrering
Du kan när som helst avregistrera dig från de olika typerna av e-postmeddelanden och annan direktkommunikation från BORNHOLMSLINJEN, om du inte längre önskar få dem. Du kan avregistrera dig separat från vart och ett genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i alla e-postmeddelanden, eller genom att skriva till molslinjen@molslinjen.dk. Vänligen observera att det kan ta upp till 48 timmar från att du klickar på länken tills den har börjat gälla i alla våra system.
 
Personuppgifter
MOLSLINJEN A/S, som är det företag som äger och driver BORNHOLMSLINJEN, sparar din anmälan till vårt nyhetsbrev och SMS-tjänst, liksom de uppgifter du lämnar när du registrerar dig och när du uppdaterar din profil, till exempel i samband med tävlingar. Samtidigt registrerar MOLSLINJEN A/S tillgänglig information om dina inköp. Vi använder denna information för att på bästa möjliga sätt rikta den information vi skickar till dig. Informationen används enbart för marknadsföringsändamål och lämnas aldrig vidare till tredje part utan ditt samtycke.
Du kan när som helst begära åtkomst till den personliga information som vi har registrerat om dig och begära att den korrigeras om den är felaktig eller om du vill radera den.
Personuppgifter som samlats in från dig används endast för de ändamål för vilka informationen samlats in, såvida vi inte först begär tillstånd att använda informationen för andra ändamål i förväg. Vi samlar in information om dig och dina intressen på våra webbplatser och våra appar för egna ändamål. Detta kan ske både aktivt och passivt. När det gäller ditt beteende används tredjepartsverktyg för uppföljning och spårning av ditt beteende på webbplatser och andra egna medier, till exempel våra appar.
Vi kan bli tvungna att avslöja personlig information som samlats in från dig på grund av lagliga krav, till exempel i samband med domstolsbeslut eller vittnesmål, eller som svar på en särskild förfrågan från en offentlig myndighet.

Prövningsorganet i Danmark är Datatilsynet (motsvaras i Sverige av Datainspektionen).
 
Generellt
Dessa villkor omfattar alla webbplatser, appar och andra försäljningskanaler som MOLSLINJEN A/S äger och/eller administrerar, inklusive bland annat BORNHOLMSLINJEN.dk. MOLSLINJEN A/S är skyldigt att skydda din personliga information online i enlighet med personuppgiftslagen.
Ändringar kan komma att göras i dessa villkor utan ytterligare samtycke från dig. Så kom ihåg att läsa igenom villkoren regelbundet. Om du har några frågor om din personliga information, vänligen kontakta molslinjen@molslinjen.dk
 
Villkor för tävlingar som anordnas av MOLSLINJEN A/S
De uppgifter som du lämnar i samband med tävlingar på någon av MOLSLINJENs webbplatser, sparas och används på samma sätt och för samma ändamål som ovan, samt för att kontakta vinnarna.
 
Ägarskap och databehandling
Ägare av alla insamlade data är, MOLSLINJEN A/S, Hveensgade 4, 8000 Århus C, Danmark, CVR (organisationsnummer) 17881248, tel: +45 70 10 14 18.
Registerförare på uppdrag av MOLSLINJEN A/S är Loyalitetsbureauet, Jens Baggesens Vej 47, 8200 Aarhus N, Danmark, tel: +45 87 300 333, samt Novicell ApS, Søren Nymarks Vej 6, 8270 Højbjerg, Danmark, tel: +45 86 19 05 50.
 
Adresser
MOLSLINJEN  A/S
Hveensgade 4,
8000 Århus C, Danmark
Telefon: +45 70 10 14 18
E-post: molslinjen@molslinjen.dk

BORNHOLMSLINJEN

Dampskibskajen 3

3700 Rønne, Danmark

Telefon: +45 70 10 14 18
E-post: bornholm@bornholmslinjen.dk

Villkoren är gällande från 15 maj 2018