Anmäla en skada

Vill du anmäla en skada?

Vill du anmäla en skada?

Anmälan om skador på fordon/föremål/personer

Om det uppstår en skada på fordon, personer, resgods eller andra tillhörigheter, ev. i en transportbehållare ombord, kan eventuella krav på ersättning riktas mot BORNHOLMSLINJEN, förutsatt att en skadeanmälan har fyllts i. Kontakta därför omedelbart personalen ombord på färjan om det skulle inträffa en olyckshändelse. En ifylld skadeanmälan innebär dock inte att BORNHOLMSLINJEN automatiskt medger ansvar.

Fyll i formuläret

Anmäla en skada

Snälla fyll i
Lägg till bild

Genom att registrera din personliga information godkänner du vår Dataskyddspolicy

Snälla fyll i

Formuläret innehåller fel