Kom säkert fram

Hitta vägen till hamnen - Träfftider - Handikappsbilar

Kom säkert fram

Träfftider

Det finns plats till alla ombord på BORNHOLMSLINJEN, och vi ser fram emot att bjuda alla välkomna ombord på en av världens största snabbfärjor.

Här kan du se när du senast ska ha checkat in på hamnen för att komma säkert ombord.

Här kan du se när du senast ska ha checkat in på hamnen för att vara garanterad en plats ombord på BORNHOLMSLINJENs färjor.

  • Standard-, Flex- och Lågpris-biljetter: 10 min
  • Fotgängare: 10 min
  • El-bilister, som har reserverat uppladdning ombord: 30 min
  • Handikappsbilar: 30 min
  • Fotgängare, med särskilda behov: 30 min
  • Fordon över 2,95 meter i höjden, upp till 3.500 kg: 10 min
  • Lastbilar, fordonståg, semitrailers och löstrailers: 30 min
  • Bussar: 30 min

Vid senare check-in annulleras din platsreservation. Därefter sker ombordstigning i den ordning, när det blir en ledig plats.

Träfftiderna beräknas enligt den planerade avgångstiden i resplanen. Tidsfristerna gäller också om färjan är försenad, om inte annat informeras speciellt ang. den aktuella avgången.

Alt praktiskt

Biljetter för funktionshindrade passagerare och passagerare med lättare funktionshinder

På BORNHOLMSLINJENs färjor tar vi särskild hänsyn till passagerare med olika grad av funktionshinder. Det gör vi genom att placera bilarna så att det ska bli lättare att komma till passagerardäck.

Biljetter för passagerare med funktionshinder
Det går att köpa speciella biljetter till personbilar för de som innehar ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade, och till gående passagerare med giltigt ledsagarkort (ledsagarbevis) utfärdat av Danske Handicaporganisationer, Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) eller motsvarande svenska organisationer för funktionshindrade och synskadade. Om du vill utnyttja denna möjlighet, klickar du på fliken "Handicap-billet" (Biljett för funktionshindrade) i steget "Välj transportsätt” när du bokar biljett.

Det finns också speciella kojbiljetter för funktionshindrade personer och deras ledsagare på färjan Rønne–Køge. Vänligen kontakta oss på kundeservice@bornholmslinjen.dk senast dagen före din resa för bokning av kojbiljett.

När du reser med oss ska du ta med ditt handikapptillstånd (parkeringstillstånd för funktionshindrade) och/eller ledsagarkort (ledsagarbevis), och på anmodan uppvisa det för BORNHOLMSLINJENs personal.

Vänligen checka in i hamnen senast 30 minuter före avgång – så kan vi se till att din bil får en plats med bästa möjliga tillträde till passagerardäck.

Personer med handikapptillstånd (parkeringstillstånd för funktionshindrade) garanteras samma villkor och service, oavsett om de köper speciella biljetter för funktionshindrade eller köper sedvanliga passagerarbiljetter/pendlare biljetter, och samtidigt kontaktar rederiet på kundeservice@bornholmslinjen.dk för att få en särskilt anpassad plats på bildäck. Om de särskilda platserna för funktionshindrade på bildäcket är utsålda, kan den köpta biljetten ändras eller återbetalas utan kostnad.

Lättare funktionsnedsättning, svårt att gå
Om du kommer som passagerare till fots till hamnen, och om du behöver hjälp med att komma ombord, kontakta oss på kundeservice@bornholmslinjen.dk senast dagen före din resa. Här har du möjlighet att förbeställa och få gratis hjälp av färje- och/eller terminalpersonalen med att komma ombord och iland.

Vill du få hjälp att komma av/på färjan av din egen assistent, kan denne få ett tillfälligt boardingkort vid biljettkontor i Rønne, Køge eller Ystad. Observera att denna tjänst inte är tillgänglig i Sassnitz.

Om du som har svårt att gå anländer som passagerare i personbil och behöver ha en plats nära hissen, kontakta oss på kundeservice@bornholmslinjen.dk senast dagen före din resa.
När du reser med oss, vänligen checka in i hamnen senast 30 minuter före avgång.

Om du har särskilda frågor angående om att komma av och på färjan med bil, vänligen kontakta BORHNHOLMSLINJEN på kundeservice@bornholmslinjen.dk senast dagen före din resa.

Parkering

Sassnitz
I Sassnitz finns det flera möjligheter till parkering. Det är två parkeringsplatser, utan bevakning, i riktning mot färjeterminalen och servicecentret. Där hittar du också en långtidsparkering med upp till fyra veckors parkering. Alla parkeringsplatser är med betalning. Du kan orientera dig om parkeringstider och priser med hjälp av informationen på skyltarna på parkeringsplatsen.
Långtidsparkeringen, ca. 1 km från hamnen, kostar ett engångsbelopp på €12, oavsett om parkeringen gäller över 1, 2, 3 eller 4 veckor (betalas med €1 eller €2 mynt).

Köge
Der finns 2-timmars parkering framför Bornholmslinjens terminalbyggnad i Köge. I närheten av Köge station är det parkeringsplatser utan tidsbegränsning. Läs mera om parkering i Köge på kommunens hemsida. Klicka på länken här ovanför, för att undersöka om möjligheterna för parkering på Köge färjehamn.

Ystad
Mot betalning finns det långtidsparkering på Spanienfararegatan, vid färjeterminalen och servicecentret på Hamntorget. På Hamntorget finns det korttidsparkeringsplatser. Dessutom finns det betalningsparkeringsplatser i Ystad stad.
Du hittar information om pris, parkeringstider och parkeringsplatser på Ystad Kommuns hemsida. Klicka på länken här ovanför att se vad parkeringsplatserna finns i Ystad färjehamn.

Rönne
Mot betalning finns det timmeparkering, långtidsparkering samt parkering med övervakning i närheten av färjeterminalen i Rönne. Parkeringsområdet ligger på Bådehavnsvej, vid sidan av Bornholms Välkomstcentral/turistbyrå.
Var uppmärksam på att parkering på Dampskibskajen vid färjans terminalbyggnad är ett område med 2-timmars parkeringszon.
Undersök vänligen informationen på skyltarna i hamnområdet. Se også parkeringsinformation i Ystad

Linje 106

Gratis buss i Køge

Visste du, att det finns en gratis busstrafik mellan Køge Station (Østre Banevej) och BORNHOLMSLINJEN i Køge?

Line 106-turen tar bara 10 minuter och passar färjan ankomst och avgångstider.

Välkommen ombord!

Bussarna kör samtidigt sju dagar i veckan:

Avgång från Køge Station på. 00:05

Avgång från BORNHOLMSLINJEN på. 22:45

Hitta vägen till hamnen

Köge
Baltic Kaj 1 4600 Köge, Danmark

Sassnitz
Im Fährhafen 20 18546 Sassnitz, Tyskland

Ystad
Bornholmsgaten 1B 271 39 Ystad, Sverige

Rønne
Fotgängare till alla destinationer: Dampskibskajen 5, 3700 Rønne

Resande med Bil till Ystad: Sverigesvej 1, 3700 Rønne

Resande med Bil till Køge/Sassnitz: Tysklandsvej, 3700 Rønne